Φάροι & Φανοί στη νήσο Άνδρο


______________________________________________________________________________________________________

Π Ε Τ Ρ Ι Ν Ο Ι    Φ Α Ρ Ο Ι   /   4 από τους 144 του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου
______________________________________________________________________________________________________


Φάρος Γαυρίου [ΑΕΦ 8022] 
Τουρλίτης [ΑΕΦ 8060] 

   


Φάρος Φάσσας [ΑΕΦ 8040] 
 Φάρος Γριάς [ΑΕΦ 8050] 
  

______________________________________________________________________________________________________

Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Κ Ο Ι   Π Υ Ρ Σ Ο Ι
______________________________________________________________________________________________________


Στο λιμάνι του Γαυρίου
Κολώνα - ΜπατσίΛιμάνι Χώρας______________________________________________________________________________________________________
Γενικές πληροφορίες για τα είδη και τη λειτουργία των φάρων
______________________________________________________________________________________________________


Διαίρεση του Φαρικού Δικτύου σε περιοχές για τον άμεσο προσδιορισμό της γενικότερης περιοχής στην οποία βρίσκεται ένας πυρσός, όταν αυτός αναφέρεται με τον Εθνικό Αριθμό του (ΑΕΦ). 
Ο Ελληνικός θαλάσσιος χώρος έχει διαιρεθεί σε 10 περιοχές που χαρακτηρίζονται με τους αριθμούς από 0 μέχρι 9. [πηγή]

______________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________