Η ομάδα

Η ομάδα εργασίας μας αποτελείται από έξι τελειόφοιτους φοιτητές ελληνικών πολυτεχνικών σχολών:
 • Νίκος Δάβαρης (σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ)
 • Φωτεινή Μιλτιάδου (σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ)
 • Σοφία-Αθηνά Μπαρτζώκα (σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ)
 • Ιωάννα Ντίνα (σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ)
 • Δημήτρης Ρόιδος (σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΠΘ)
 • Ελίνα Χριστοδουλάκη (σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ)
Όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει μέρος των σπουδών μας στο εξωτερικό, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, κατά το έτος 2011-2012. Αυτή την περίοδο, ασχολούμαστε με τις διπλωματικές εργασίες μας και ταυτόχρονα προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε, να προσφέρουμε κοινωνικά αλλά και να αποκομίσουμε όσο περισσότερη γνώση γίνεται.

Συνεργάτες:
 • Ανδρέας Χαλάς
  Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΔΠΘ
 • Νίκος Ρώσσης
 • Πολιτικός Μηχανικός, ΕΜΠ
 • Χρήστος Γιαννέλος, 
 • Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Mcs
 • Σοφία Καρανάσιου
 • Αγρον. & Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π Mcs
Las Personas 

El grupo del proyecto se consiste de seis estudiantes de licenciatura de facultades politécnicas y de un ingeniero civil. Las personas: 

 • Nikos Davaris (Escuela de Arquitectura, NTUA) 
 • Fotiní Miltiadu (Escuela de Arquitectura, NTUA) 
 • Sofía- Aciná Bartzoka (Escuela de Arquitectura, NTUA) 
 • Ioanna Ntina (Escuela de Arquitectura, NTUA) 
 • Dimitris Roidos (Escuela de Ingenieros de Producción y de Administración, DUTH) 
 • Elina Jristodulaki (Escuela de Arquitectura, NTUA) 
 • Nikos Rossis (Ingeniero Civil, NTUA) 

Todos, acabamos de volver de estudios realizados al extranjero que han durado un año, en Francia, en Alemania y en España (2011-2012). Durante este periodo nos dedicamos en nuestros proyectos finales de nuestras carreras cada uno, y al mismo tiempo intentamos a actuar y ofrecer en la sociedad y ganar la máxima experiencia posible.