ΓΕΝ - 25/9/12


Επαφή με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και παραπομπή στον προϊστάμενο υπηρεσίας
φάρων στην σχολή ναυτικών δοκίμων στον Πειραιά όπου και ανήκει ο φάρος.