Υπ. Πολιτισμού (Κήρυξη μνημείου) - 9/10/12

Το υπουργείο πολιτισμού κοινοποιεί στον κ. Χιώτη η κήρυξη του κτιρίου ως μνημείο.
Έγγραφο εισήγησης.