Άρθρο στην Ελευθεροτυπία


Την Δευτέρα 4/02/2013 δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας Ελευθεροτυπία εκτενές άρθρο για τον Φαρο8022 !!!