Υπηρεσία Φάρων - 4/10/12


Συνάντηση με τον προϊστάμενο έργων της υπηρεσιας φάρων κ. Παναγιώτη Χιώτη.
Έγκριση της απόφασης για την έναρξη της έρευνας και της μελέτης.

Έγγραφο έγκρισης.