Αποτύπωση - 6/10/12


Επίσκεψη στην Άνδρο με σκοπό την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του
κτίσματος.

Ενημέρωση και συλλογή απόψεων από φορείς του νησιού  (πολιτιστικός σύλλογος κλπ.) και
από Ανδριώτες.