Φάρος Φάσσας (20.8.2015) | 1st Open Lighthouse Project, Andros 2015


  

από αριστερά: Μιχάλης Τριανταφυλλάκης, Βαγγέλης Τριανταφυλλάκης και Ιωάννης Ρέρρας
φαροφύλακες εν' αποστρατεία 

Να ευχηθούμε και του χρόνου;