Φάρος Γαυρίου (25.8.2015) | 1st Open Lighthouse Project, Andros 2015Από το λιμάνι του Γαυρίου ως το φάρο με τα πόδια ... μόλις 2,3km (διάρκεια: 15-20 λεπτά). 


Ο περίπατος και η 'αυτοψία' στο φάρο του Γαυρίου έγινε στα πλαίσια της έκθεσης 'Πέτρινοι Φάροι, από το χθες στο σήμερα'. Τους περιηγητές συνόδεψε ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Χαλάς (μέλος της ομάδας Φάρος 8022) περιγράφοντας:

1) τις προοπτικές ανάδειξης του συνόλου της διαδρομής,
2) σημεία στάσης και  ενδιαφέρουσες γειτνιάσεις,
3) τα ιστορικά δεδομένα και τις μαρτυρίες για τη ζωή του-αλλά και στον φάρο,
4) τη μορφολογία, την παθολογία και τις βλάβες του κτίσματος του φάρου,
5) τι προβλέπει η μελέτη που έχει εκπονήσει η ομάδα για την αποκατάσταση του φάρου αλλά και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων καθώς στα 2,5 χρόνια από την πρώτη αποτύπωση οι φθορές του κτίσματος έχουν αυξηθεί δραματικά,
6) τις προτεινόμενες ήπιες διαμορφώσεις για την ανάδειξη του ακρωτηρίου Καστρί και
7) την προοπτική διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων (μεσαίας κλίμακας) στην αλάνα - στο κατώφλι του ακρωτηρίου - υπό τις αναλαμπές του φάρου.  Φωτογραφίες: Ανδρέας Ν. Χαλάς

______________________________________________________________________________________________________

Για τον φάρο του Γαυρίου: Πληροφορίες Φωτογραφίες | Video | Σχέδια | Παρουσίαση
______________________________________________________________________________________________________

Σχεδιάγραμμα προτεινόμενης διαμόρφωσης
______________________________________________________________________________________________________